Școala de maiștri

Aici puteți afla toate detaliile referitoare la admiterea la Școala de maiștri pentru anul școlar 2023-2024.

Pagina se actualizează constant!

Detalii

Liceul Tehnologic ”Alexandru Borza” Cluj-Napoca face înscrieri pentru Școala de maiștri, calificarea Maistru electromecanic auto, pentru anul scolar 2023-2024 cu finantare de la bugetul de stat.

La şcoala de maiştri pot fi înscrişi absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat,    care la începerea anului I dovedesc o vechime în producţie de cel puţin trei ani, într-o meserie corespunzătoare profilului de pregătire oferit prin şcoala de maiştri.

Înscrierile se fac începând cu data de 1 Iulie 2023.

Dosarele se depun la secretariatul Liceului Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 57.

 

Acte necesare înscriere

  • cerere de înscriere tip (atașată mai jos)
  • certificat de naştere, carte de identitate şi după caz, certificat de căsătorie, în copie, certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere
  • diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor liceale
  • foaia matricolă pentru clasele IX – XII/XIII
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească
  • adeverință din care să rezulte vechimea de 3 ani în specializare
  • dosar plic cu numele, prenumele, adresa şi telefon

 

Model documente