PROIECTE SI ACTIVITATI

Simpozionul “Auxiliare Curriculare, Portofolii și Proiecte ale Elevilor”

Simpozionul își propune promovarea şi valorizarea mijloacelor de instruire interactive, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie, concretizate în manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale şi nu în ultimul rând, schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal.

Proiectul se află la a XV-a ediţie, ediție care se va desfăşura în 15 mai 2020, având următoarele secţiuni:

  • „Proiecte tematice ale elevilor“ cu tema TINERII ROMÂNI – SUSŢINĂTORI AI VALORILOR COMUNE, EUROPENE“
  • „Portofolii ale elevilor“
  • „Auxiliare curriculare“ – Cadre Didactice

Organizatori: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza“, Cluj-Napoca, în parteneriat cu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Universitatea  „Babeş Bolyai“,  Cluj-Napoca (Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei),  Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Facultatea de Construcţii de Maşini, Departamentul: Ingineria Proiectării şi Robotică), Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic).

Toate informaţiile despre proiect, coordonatori, parteneri, regulament de participare, taloane de înscriere se găsesc în fișierele de la adresa: https://simpozionauxiliare.wordpress.com/

Întrebări, nelămuriri, comentarii etc., pot fi postate pe site pe pagina Forum sau trimise la adresa: simpozionauxiliare@yahoo.com

Înscrierile se fac conform regulamentului la adresa simpozionauxiliare@yahoo.com.