Școală profesională

Aici puteți afla toate detaliile referitoare la înscrierea la școala profesională pentru anul școlar 2023-2024.

Pagina se actualizează constant!

 

Detalii

Pentru anul școlar 2023-2024, au fost aprobate două clase pentru învățământul profesional, cu specializarea mecanic auto. Astfel, în cele două clase s-au pus la dispoziție un număr de 48 de locuri pentru cei doritori. 

Dosarele se depun la secretariatul Liceul Tehnologic ”Alexandru Borza” Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 57 

Informații suplimentare la tel 0264 414673

Nr. clase

2 clase

Locuri

48 locuri disponibile

 Specializari

Mecanic – Mecanic auto

Calendar înscriere

Calendarul de admitere la școala profesioanlă poate fi accesat apăsând butonul de mai jos:

Dosarul de înscriere la școala profesională trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Cerere de înscriere tip
  • Copie certificat de naştere, carte de identitate
  • Copie carte de identitate părinți/tutore
  • Foaia matricolă pentru clasele I – VIII
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească
  • dosar plic cu numele, prenumele, adresa şi telefon

Galerie activități școală profesională