Școala Postliceală

Aici veți găsi toate detaliile legate de admiterea la școala postliceală pentru anul școlar 2023-2024.

Pagina se actualizează constant!

 

Detalii

Pentru anul școlar 2023-2024, înscrierile la școala postliceală încep din data de 1 iulie 2023. 

Au dreptul să se înscrie la învățământul postliceal absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. 

Pentru anul școlar 2023-2024 a fost aprobată o clasă de învățământ postliceal pentru specializarea Tehnician cadastru funciar – topograf pentru un număr de 28 de elevi.

Dosarele se depun la secretariatul Liceul Tehnologic ”Alexandru Borza” Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 57

Documente necesare pentru înscriere

  • cerere de înscriere tip (atașată mai jos)
  • certificat de naştere, carte de identitate şi după caz, certificat de căsătorie, în copie, certificate „conform cu originalul de către un membru al comisiei de înscriere
  • diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a studiilor liceale
  • foaia matricolă pentru clasele IX – XII/XIII
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească
  • dosar plic cu numele, prenumele, adresa şi telefon

Model cerere de înscriere