Profesionalizarea carierei didactice - PROF

k

Unități de învățământ preuniversitar care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și mentorat didactic