Profesionalizarea carierei didactice - PROF

k

Adresa nr.4322/05.09.2022

k

Unități de învățământ preuniversitar care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și mentorat didactic