Liceu – seral

Aici puteți afla toate detaliile referitoare la admiterea la liceu – seral pentru anul școlar 2023-2024.

Detalii 

În anul școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic “Alexandru Borza” este aprobată o singură clasă de a XI-a seral, 28 locuri, domeniul Tehnic, specializarea Tehnician electrician, electronist auto.

În funcție de disciplinele studiate în ciclul inferior al liceului, care apar pe foile matricole, unii candidați vor da un examen de diferență (scris,oral). Bibliografia, tematica și graficul de susținere al examenelor de diferență vor fi afișate pe site în luna iulie.

Pentru învățământul seral clasa a XI-a (cursurile încep din semestrul II), se pot înscrie elevi care au terminat ciclul inferior și cei care au absolvit 3 ani școlă profesională.

Clase și specializări

Nr. clase

a XI-a seral

Locuri

28 locuri disponibile

Specializari

Domeniul tehnic – Tehnician electrician, electonist auto

Calendar admitere

Perioada de înscriere la seral pentru anul școlar 2023-2024 este 1-14 iulie 2023.

Dosarul pentru înscrierea în clasa a XI-a seral, trebuie să conțină:

  • Cerere de înscriere tip (atașată mai jos)
  • Copie certificat de naştere, carte de identitate şi după caz, certificat de căsătorie, în copie,  certificate  „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere
  • Copie certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului sau diploma de absolvire a școlii  profesionale – dupa caz
  • foaia matricolă pentru clasele IX – X/XI – dupa caz
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi  apt  pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească
  • dosar plic cu numele, prenumele, adresa şi telefon

 

Cerere de înscriere tip