ISTORIC

Liceul Tehnologic

„ALEXANDRU BORZA“

Mai mult ca oricând, azi, școala are o misiune nobilă – să formeze personalitatea copilului, să șlefuiască sufletul acestuia, să-l pregătească pentru provocările noii lumi în care trăim. Educația are un rol important în tot ceea ce va deprinde tânărul, prin urmare instituția școlară are această datorie de a instrui și forma generațiile de copiii. Astfel, prin procesul de educație tinerii vor putea opta pentru cele mai performante și căutate domenii, specializări și vor avea aceleași șanse de reușită pe piața muncii cu alți aspiranți.

Școala noastră, Liceul Tehnologic „Alexandru Borza“, a fost fondată în anul 1964 din fondurile Ministerului Agriculturii și construită pe terenul Ministerului Forțelor Armate care a cedat terenul Sfatului Popular al Regiunii Cluj. În această primă variantă, școala a servit I.A.S.- ului Cluj și a pregătit viitori specialiști prin clasa de mecanici agricoli – 1 clasă, la care s-a mai adus de la Huedin o clasă, anul II profesională și o clasă, anul III profesională mecanici, dar și de la Bistrița, o clasa de mecanici agricoli, toate fiind clase de școală profesională.

În ceea ce privește construcția școlii, la început a existat doar clădirea din față la care s-a mai adăugat, în prelungire, spațiul dinspre Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr“. În clădirea din față, la parter au existat 4 clase de cursuri (sala 5, 6, spațiul sălii profesorale și a cabinetului de consiliere școlară) unde se desfășurau orele și la etaj erau amenajate săli de cămin unde erau cazați elevii din alte localități. A existat și primul atelier de lăcătușerie (actuala sala nr. 8) unde se desfășurau o parte din orele de practică. La etajul clădirii se afla clubul elevilor unde se desfășurau activități recreative și distractive, precum și o sală a pedagogului (sala unde se află acum secretariatul și direcțiunea). Cel care a coordonat întreaga activitate în acel timp a fost dl. director ing. Sonea Florian.

ISTORIC

Liceul TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA“

În anul 1974 școala a primit altă denumire, Liceul Agroindustrial având ca director pe dl. ing. Zârnă Oliviu Valeriu. În această perioadă a crescut numărul de clase și au existat și clase de liceu, nu doar de profesională, astfel încât în anul 1978 a absolvit prima promoție de liceu cu specializarea mecanic agricol. Elevii acestui liceu au primit pentru prima dată permis de conducere. Diversitatea s-a manifestat prin aprobarea funcționării cursurilor nu numai la forma de învățământ zi, ci și cea de seral – a existat o clasă, profil mecanic agricol. Din anul 1964 și până în anul 1992 în cadrul școlii a existat și școală de maiștri cu specializare mecanic agricol.

Anul 1980 a adus alte modificări în cadrul școlii noastre. Sau diversificat specializările și domeniile de învățământ. S-a aprobat funcționarea claselor cu profil mecanic agricol, îmbunătățiri funciare, construcții câte o clasă de liceu din fiecare și mecanic agricol, horticultură, zootehnie câte o clasă de școală profesională pentru fiecare specializare menționată. Pentru scurt timp școala a fost condusă de către dl. ing. Mircea Morar (anul 1979) i din anul 1984 până în 1986 de către dl. ing. Zârnă Oliviu Valeriu.

În anul 1979 școala a fost extinsă cu alte corpuri de clădire, în afara celor existente clădirea din față s-a prelungit prin corpul în care se află acum sala CDI și biblioteca școlară, precum și actualele săli 15, 16, 17, 18 și 19. S-au construit clădirile din curtea școlii – internat care deține parter și 3 etaje (a funcționat pentru o perioadă de timp și ca spațiu pentru Școala Generală nr.24 care nu mai deținea un loc corespunzător), sala de sport, cantină, atelier școlar (parter și etaj).

În cadrul școlii s-au păstrat urmatoarele specializari: servicii, resurse naturale și protecția mediului, agricultura ecologică, transporturi, mecanic pentru întreținere și reparații – pentru liceu zi; mecanic agricol, mecanic auto – pentru școala profesională; transporturi – pentru liceu seral; cadastru funciar – topograf – pentru școala postliceeală; electromecanic – pentru școala de maiștri.

Anul 1980 aduce și schimbarea numelui școlii – Liceul Industrial nr.7 Cluj-Napoca, ca mai apoi în anul 1984 școala să se denumească – Grup Școlar Agricol.

În anul 1986 a fost numit dirtector dl. Fodor Todor profesor de geografie și dir. adj. prof. Crăciun Zorela – profesor de limba franceză.

După momentul istoric al revoluției de la 1989 școala intră întrun labirint de schimbări al noilor orientări aduse de timpul european.

Anul 1990 propune director pe dna prof. Gurzău Gabriela profesor de matematică și dir.adj pe dl ing. Crișan Mihai inginer mecanic. Se obține lotul agricol de 10 ha la Tufele Roșii – lot unde elevii școlii își vor desfășura activitățile practice.

Anul 1992 îl va avea director pe dl ing. Crișan Mihai și dir.adj. pe dna Oltean Ana inginer mecanic. Acum se naște și Proiectul educative cu Școala maghiară de la Bekeș Csaba care se va derula până în anul 2011. Se înființează și Biblioteca Școlară în care va activa dna profesor de limba și literatura română, Stănescu Mariana, alături de colectivul didactic și cel al elevilor școlii. Prin activitățile inițiate sufletul bibliotecii a rămas treaz, acest spațiu devenind o adevărată celulă de energie pentru școală.

Anul 1994 va avea director pe dna prof. ing. Oltean Ana și dir. adj. pe dna prof. Țop Valeria – profesor de limba și literatura română.

Anul 1996 va avea director pe dl.profesor Tecar Victor profesor de biologie și director adjunct pe dna.profesor Oletean Ana inginer mecanic.

Anul 1998 va avea director pe dna prof. Crăciun Zorela și dir. adj. pe dl. prof. Rus Ioan inginer electrotehnist, școala va primi un nou nume – Grup Școlar Alexandru Borza. Numele de botez al școlii îl are ca patron spiritual pe marele biolog, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj, Alexandru Borza. Din acest an în școală va funcționa și școală postliceeală cu profil agromontanolog și din anul 2008 clasa va fi cu profil technician cadastru.

Anul 2000 inaugurează înființarea Capelei multiconfesionale din cadrul școlii noastre (prima de acest fel în Cluj). La festivitate au participat reprezentanți ai cultului romano-catolic, Greco-catolic, orthodox, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, reprezentanți ai presei locale. Data în care s-a produs evenimentul a fost 21 Mai, zi de sărbătoare în calendarul creștin – Sărbătoarea Sfinților împărați, Constantin și Elena, dată care a devenit, în timp, Ziua Școlii Liceului Tehnologic Alexandru BorzaCluj-Napoca.

Revista școlii a fost coordonată de către profesor Orza Adela și profesor Trușcă Jana. Paginile acestei reviste au devenit oglinda activităților desfășurate în școală și în afara acesteia, prin aportul adus de elevi și profesori.

Anul 2004 va avea director pe dl. ing. Rus Ioan și dir. adj. pe dna prof. Ciupe Lenuța – profesor de biologie.

În anul 2010 va fi numită în calitate de director dna prof. Boar Felicia și dir. adj. dna prof. Ciupe Lenua. În această perioadă școala cunoaște prefaceri, se amenajează un spațiu nou pentru biblioteca școlii și se creează Centrul de Documentare și Informare (CDI). De asemenea, se va amenaja sera școlii și se va implementa un proiect de ecologie. În spiritul colaborării cu școli partenere cu același profil se continuă schimbul de experiență prin cu Școala din Bekeș Csaba din Ungaria.

Se realizează schimbul de vizite a echipelor formate din profesori și elevi la școala noastră și în școala din Ungaria.

Se amanajează spațiul verde din fața școlii care cuprine diferite plante și specii, plante perene și anuale, din zona Podișului Transivan.

Pentru activitățile derulate prin proiectul internațional ECO-coala se obține steagul verde în anul 2010 și până în prezent. Inițiatorii acestui proiect au fost dna profesor Ciupe Lenuța și dna profesor Boar Felicia, iar în prezent echipa de proiect este coordonată de către dna profesor Boilă Narcisa și dna profesor Farmaciuc Rodica.

În anul 2011 școala se va mări prin comasare cu Liceul Unirea Cluj-Napoca, care aduce noi clase și specializări.

Anul 2012 va avea director pe dna profesor Trișcă Rodica și director adjunct pe dna profesor Răduț Ioana – inginer mecanic.

În anul 2018 directorul școlii va fi dna profesor Răduț Ioana și director adjunct dna profesor Mestecan Cornelia profesor de matematică.

Din anul școlar 2019-2020, școala are director pe dna profesor Răduț Ioana.

Liceul Tehnologic Alexandru Borzaoferoportunitati de educatie , asigură o instruire la nivelul standardelor de pregatire profesională. Elevii sunt îndrumați în spiritul egalității șanselor, a responsabilității față de propria formare și a învățării pe tot parcursul vieții.

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza“ este un punct important de referinţă în sistemul educaţional tehnic clujean, confirmându-şi valoarea an de an.