“Daca dorim sa continuam a trai pe aceasta planeta este nevoie de o schimbare de atitudine.”

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."

F. Skinner

"Educaţia ecologică este cea mai importantă modalitate, cel mai eficient mijloc de conservare a naturii."

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."B.

F. Skinner

Rezultatele pe termen lung impuse de program

„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”.
E. Pora


Protecţia mediului reprezintă o provocare majoră de dimensiuni planetare, care necesită cooperarea tuturor factorilor responabili, locali, regionali, naţionali, internaţionali. Poluarea sub toate formele, distrugerea stratului de ozon, ploile acide, efectul de seră, cu efecte extrem de nocive pentru viaţa pe Pămant: reducerea biodiversităţii, deşertificarea, distrugerea ecosistemelor acvatice şi terestre, afectarea sănătăţii oamenilor, nu se limitează la graniţele naţionale ale unui stat.

Educaţia privind mediul înconjurător este procesul de formare a unei generaţii care cunoaşte mediul local şi global, care este preocupată de acest mediu şi de problemele sale. Este necesar ca noua generaţie să dispună de cunoştinţe, deprinderi, atitudini, motivaţii şi angajamente necesare pentru a acţiona individual şi în cadrul comunităţii pentru rezolvarea problemelor actuale şi pentru prevenirea problemelor viitoare ale mediului (UNESCO, 1978).

Copiii sunt un public important ai educaţiei pentru mediului deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor.

Implementarea proiectului, prin activităţile propuse are menirea să determine schimbarea de atitudini şi formarea de deprinderi acţionale, să le dezvolte spiritul de competiţie, să contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate, să le valorifice potenţialul intelectual, creativ şi să le stimuleze imaginaţia.

Rezultate aşteptate sunt: îmbunătăţirea semnificativă a stării de curăţenie în şcoală şi în împrejurimile şcolii, dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi consolidarea aptitudinilor necesare muncii în echipă; dezvoltarea capacităţii de informare, colectare şi interpretare de date din diferite surse de informare; formarea deprinderilor pentru munca de cercetare; îmbunătăţirea capacităţii de formulare a concluziilor şi susţinerea acestora, îmbunătăţirea cunoştinţelor ştiinţifice despre temele abordate în cadrul proiectului şi a culturii generale, dezvoltarea spiritului competitiv.