“Daca dorim sa continuam a trai pe aceasta planeta este nevoie de o schimbare de atitudine.”

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."

F. Skinner

"Educaţia ecologică este cea mai importantă modalitate, cel mai eficient mijloc de conservare a naturii."

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."B.

F. Skinner

Prezentare proiect

„Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului în urma analizelor de laborator”

Proiect din cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, finanţat de Administraţia Fondului de Mediu.

Obiectivul general este de a dezvolta modele comportamentale responsabile privind protecţia mediului, deziderate importante în ceea ce priveşte educaţia pentru dezvoltare durabilă a societăţii.

Obiective specifice:
 • conştientizarea elevilor şi a personalului şcolilor participante, precum şi a societaăţii că deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului şi asupra sănătăţii umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
 • identificarea cauzelor eliminării de deşeuri electrice şi electronice.
 • conştientizarea nevoii de colectare selectivă a deşeuri electrice şi electronice.
 • crearea mecanismelor de feed-back în comunitate prin implicarea elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor şi a membrilor comunităţii.

Grupul ţintă:
 • 30 de elevi implicaţi în seminariile de instruire şi tabăra de mediu.
 • Elevii şi cadrele didactice de la Grupul Şcolar “Alexandru Borza”.
 • 10 unităţi de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca în care se va efectua campania de conştientizare şi, de asemenea, părinţi şi membri ai comunităţii locale.

Activităţile educative:
 • Conferinţă pentru lansarea proiectului
 • Tabăra de mediu
 • Pregătirea materialelor suport pentru instruirea grupului ţintă
 • Elaborarea materialelor educaţionale
 • Campanie pentru Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului în urma analizelor de laborator, desfăşurată la cele 10 unităţi de învăţământ preuniversitar
 • Construirea site-ului proiectului

Seminariile de instruire pentru elevi:
 • Modulul 1 - Legislaţie privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • Modulul 2 - Protecţia mediului şi, în particular, a solurilor când se efectuează colectarea DEEE-urilor în gropile de gunoi
 • Modulul 3 - Implementarea colectării de deşeuri electrice şi electronice
 • Modului 4 - Sisteme de management de mediu şi politici de mediu
  • Vizită tematică la un reciclator de deşeuri electrice şi electronice
  • “Ziua colectării selective a DEEE-urilor”
  • „ECO-PARADA” - paradă costume ecologice confecţionate din deşeuri
  • Organizarea unui colţ al DEEE-urilor în şcoala noastră
  • Editarea semestrială a unui Green-news – diseminarea activităţilor

Beneficii educaţionale
Proiectul de educaţie pentru mediu implementat are ca obiectiv major schimbarea de atitudini şi formarea de deprinderi acţionale. Activităţile educaţionale creează premise pentru: - formarea unui comportament responsabil faţă de sine, faţă de alţii, faţă de mediul natural şi social; - dezvoltarea spiritului practic, inteligenţei şi creativităţii pentru a răspunde nevoilor individuale şi ale comunităţii; - dezvoltarea respectului pentru munca de calitate; - valorizarea potenţialului propriu şi întărirea stimei de sine.

Datele colectate de elevi, activităţile practice, atelierele şi vizitele tehnice vor permite cadrul aprofundarea conţinutului ştiinţific şi formarea atitudinilor, a deprinderilor de lucru în problemele de mediu.

Proiectul sprijină într-o manieră practică, promovarea conceptelor de inter- şi trans-disciplinaritate, favorizând comunicarea şi munca în echipă (profesor-profesor, profesor-elevi, elevi-elevi, părinţi-elevi, părinţi-profesori).