BAZA MATERIALĂ:

 CORP „A”

- ETAJ I

      - SALA 1 – LABORATOR DE INFORMATICĂ/ MATEMATICĂ

      - SALA 2 – CABINET DISCIPLINE ECONOMICE

      - SALA 3 – LABORATOR DE INFORMATICĂ

      - SALA 4 – CABINET DISCIPLINE ECONOMICE

- PARTER

      - SALA 5 – LABORATOR PROCESARE MEDIA

      - SALA 6 – CABINET DE MATEMATICĂ

      - SALA 8 -  LABORATOR DE AGRICULTURĂ

      - SALA 9 – DEPOZIT DE CARTE

 CORP „B”

- ETAJ I

      - SALA 10 – CABINET DE RELIGIE

     - SALA 11 – CABINET DE ROMΒNĂ

     - SALA 12 – CABINET DE ROMΒNĂ

     - SALA 13 – LABORATOR DE FIZICĂ

     - SALA 14 – LABORATOR DE CHIMIE

     - SALA 20 – LABORATOR CAD

- PARTER

      - SALA 15 – LABORATOR MATEMATICĂ/FIZICĂ

     - SALA 16 – LABORATOR DE MECANICĂ

     - SALA 17 – LABORATOR DE MECANICĂ

     - SALA 18 – LABORATOR DE MAŞINI AGRICOLE

     - SALA 19 – LABORATOR MECANIC DE CUNOAŞTERE A AUTOMOBILULUI

CORP „C”

- PARTER

      - SALA 21 – CABINET ELECTRO

      - SALA 22 – LABORATOR DE BIOLOGIE

      - SALA 23 – LABORATOR ELECTROTEHNIC

      - SALA 24 – CABINET SOCIOUMANE

- ETAJ I

      - SALA 25 – CABINET ROMΒNĂ

     - SALA 26 – CABINET ENGLEZĂ

     - SALA 27 – CABINET GEOGRAFIE

     - SALA 28 – CABINET ISTORIE

     - SALA 29 – CABINET FRANCEZĂ

     - SALA 30 – LABORATOR PROTECŢIA MEDIULUI

CĂMIN – ETAJUL II - FETE

                  - 11 CAMERE A CΒTE 5 LOCURI

              - BIROU PEDAGOG

              - INFIRMERIE

              - GRUP SOCIAL

              - ETAJU III – BĂIEŢI

              - 12 CAMERE A CΒTE 5 LOCURI

              - OFICIU DE GĂTIT

              - CAMERĂ DE OASPEŢI

              - GRUP SOCIAL

ATELIERE

- 3 ATELIERE LĂCĂTUŞĂRIE

                             - 1 ATELIER ELECTROTEHNICĂ

                             - 1 ATELIER SUDURĂ

                             - 1 ATELIER MECANIC ŞI TINICHIGERIE

TOTAL:

-          13 CABINETE

-          15 LABORATOARE

-          1 CABINET COMISIA DE EVALUARE

-          5 ATELIERE

-          1 SALĂ DE SPORT

-          1 CABINET MEDICAL