“Daca dorim sa continuam a trai pe aceasta planeta este nevoie de o schimbare de atitudine.”

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."

F. Skinner

"Educaţia ecologică este cea mai importantă modalitate, cel mai eficient mijloc de conservare a naturii."

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."B.

F. Skinner

Valorile noastre sunt:
  • egalitatea de şanse
  • toleranţa
  • munca în echipă
  • respectul pentru diversitate

Despre noi

Şcoala noastră prin oferta educaţională asigură formarea de competenţe, deprinderi şi atitudini necesare elevilor în societatea bazată pe cunoaştere: munca în echipă, competenţele de comunicare, si multe altele.


Viziunea şcolii

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” este un prestator de servicii educaţionale de calitate pentru întreaga comunitate şi oferă „O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”.

Calitatea educaţiei este cheia dezvoltării unei societăţi durabile, bazată pe cunoaştere; formarea conştiinţei sociale şi ecologice sunt posibile prin consolidarea unui parteneriat între şcoală şi comunitatea locală.

Valorile noastre sunt:
  • egalitatea de şanse
  • toleranţa
  • munca în echipă
  • respectul pentru diversitate

Un mare înţelept spunea "nu putem rezolva problemele de mâine folosind metodele de astăzi", astfel, este timpul să începem educarea tinerilor de mâine prin construirea unui parteneriat real, profesori - elevi - părinţi, bazat pe încredere, respect, implicare şi dinamism.


Misiunea şcolii

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza” este o instituţie educaţională modernă şi complexă care oferă oportunităţi de educaţie deosebite, asigurând o instruire la nivelul standardelor de pregătire profesională. Elevii sunt îndrumaţi în spiritul egalităţii şanselor, a responsabilităţii faţă de propria formare şi a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Şcoala noastră prin oferta educaţională asigură formarea de competenţe, deprinderi şi atitudini necesare elevilor în societatea bazată pe cunoaştere: munca în echipă, competenţele de comunicare.


Prezentare video