“Daca dorim sa continuam a trai pe aceasta planeta este nevoie de o schimbare de atitudine.”

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."

F. Skinner

"Educaţia ecologică este cea mai importantă modalitate, cel mai eficient mijloc de conservare a naturii."

Albert Einstein

"Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate."B.

F. Skinner

Conferinta pentru lansarea proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta modele comportamentale responsabile privind protecţia mediului, deziderate importante în ceea ce priveşte educaţia pentru dezvoltare durabilă a societăţii.

Valoarea proiectului este de 96.353 lei, fiind finanţat de Administraţia Fondului de Mediu, în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

Proiectul se desfăşoară pe parcursul unui an, activităţile propuse, presupun îmbinarea sesiunilor de informare teoretică cu atelierele de instruire practică, în vederea formării de deprinderi şi comportamente responsabile privind mediul inconjurător. Activităţile importante sunt: atelierele de creaţie pentru elaborarea materialelor informative privind efectele nocive ale deşeurilor, campania de informare şi sensibilizare a comunităţii privind importanţa colectării selective a deşeurilor şi, de asemenea, tabara de mediu care se va desfăşura în Parcul Naţional Retezat.

În proiect sunt implicaţi 30 de elevi şi 3 profesori.

Grupurile ţintă sunt elevii şi cadrele didactice de la Grupul Şcolar “Alexandru Borza” şi de la alte 10 unităţi de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca în care se va efectua campania de conştientizare şi, de asemenea, părinţi şi membri ai comunităţii locale.

Beneficiile aduse de proiect elevilor şcolii sunt multiple, educaţia pentru mediu contribuie la consolidarea deprinderilor de cercetare, de observare, prelucrare şi analiză de date, dezvoltă abilităţile de comunicare şi munca în echipă, spiritul de competitie şi creativitatea.